logo
logo
6 CÁCH SỬ DỤNG

6 CÁCH SỬ DỤNG "上" DỄ NHỚ

6 CÁCH SỬ DỤNG "上" DỄ NHỚ

1️⃣ Trên (mặt bàn, xe, trời,...)

Cấu trúc ngữ pháp: Danh từ + 上

Đứng sau danh từ đóng vai trò là từ chỉ vị trí

Ví dụ:

</div>
                    <div class=

14/07/2020

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call