logo
logo
Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

 

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

 

1. Hỏi bằng ngữ điệu:


Nâng cao giọng cuối câu kể. Khi viết, đánh dấu ? cuối câu kể.

你在写汉字?Anh đang viết chữ Hán à?
Nǐ zài xiě hànzì?

你也去俱乐部?Anh cũng đến câu lạc bộ à?
Nǐ yě qù jùlèbù?

 

2. Câu hỏi dùng 吗 [ma]


Thường được dùng trong tiếng Trung giao tiếp


他们演的节目很精彩吗?Những tiết mục họ diễn hay lắm phải không?
Tāmen yǎn de jiémù hěn jīngcǎi ma?

他今天不来吗?Anh ấy hôm nay không đến phải không?
Tā jīntiān bù lái ma?

你们昨天没去参观吗?Các em hôm qua không đi tham quan phải không?
Nǐmen zuótiān méi qù cānguān ma?

这个箱子是你的吗?Cái va li này của bạn phải không?
Zhège xiāngzi shì nǐ de ma?

老师回家了吗?Thầy giáo về nhà chưa 
Lǎoshī huí jiāle ma?

你去过中国吗?Anh đã đi Trung Quốc phải không?
Nǐ qùguò zhōngguó ma?

 

3. Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn


Các đại từ nghi vấn thường gặp:
谁[shuí]: ai;
哪[nă]: nào;
哪儿[năr]: đâu,ở đâu;
什么[shénme]: gì,cái gì;
怎么[zĕnme]: như thế nào;
怎么样[zĕnme yàng]: như thế nào, ra sao;
几[jĭ]: mấy;
多少[duōshao]: bao nhiêu;
为什么[weì shénme]: tại sao

谁去拿报纸?Ai đi  lấy đi báo?
Shuí qù ná bàozhǐ

你在找什么?Anh đang tìm gì?
Nǐ zài zhǎo shénme?

这儿是什么地方?Đây là nơi nào?
Zhè'er shì shénme dìfāng?

今天星期几?Hôm nay thứ mấy?
Jīntiān xīngqí jǐ?

你买几本书?Em mua mấy quyển sách?
Nǐ mǎi jǐ běn shū?

晚会有多少节目?Dạ hội có bao nhiêu tiết mục?
Wǎnhuì yǒu duōshǎo jiémù?

请问,去动物园怎么样?Xin hỏi, đến vườn bách thú đi như thế nào?
Qǐngwèn, qù dòngwùyuán zěnme yàng?

这个汉字怎么写?Chữ Hán này viết như thế nào?
Zhège hànzì zěnme xiě?

你是哪国人?Bạn là người nước nào?
Nǐ shì nǎ guórén?

他现在怎么样了?Anh ấy bây giờ ra sao?
Tā xiànzài zěnme yàngle?

请问,邮局在哪儿?Xin hỏi, bưu điện ở đâu?
Qǐngwèn, yóujú zài nǎ'er?

明天我们去商店,怎么样?Ngày mai chúng ta đi cửa hàng, được không?
Míngtiān wǒmen qù shāngdiàn, zěnme yàng?

 

4. Câu hỏi chính phản :


Khi đặt liền dạng khẳng định và phủ định của động từ hay hình dung từ, ta sẽ có câu hỏi chính phản.

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ hình dung từ:

邮局离这儿远不远?Bưu điện có cách xa đây không?
Yóujú lí zhè'er yuǎn bù yuǎn?

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ:

今天你上不上班?Hôm nay anh có đi làm không?
Jīntiān nǐ shàng bù shàngbān?

Cách hỏi chính phản của câu có động từ năng nguyện:

你会说中国话不会?Anh biết nói tiếng Trung Quốc không?
Nǐ huì shuō zhōngguó huà bù huì?

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có bổ ngữ khả năng:

你哥哥十点以前回得来回不来?Anh trai cô trước 10 giờ có về được không?
Nǐ gēgē shí diǎn yǐqián huí de láihuí bù lái?

现在去来得及来不及?Bây giờ đi có kịp không?
Xiànzài qù láidejí láibují?

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có bổ ngữ kết quả:

小王,你拿到护照没有?Tiểu Vương, bạn đã lấy được hộ chiếu chưa?
Xiǎo wáng, nǐ ná dào hùzhào méiyǒu?

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có bổ ngữ trình độ:

气车开得快不快?Xe ô tô chạy nhanh không?
Qì chē kāi dé kuài bùkuài?

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có 着 sau động từ vị ngữ:

你带着照相机没有?Anh có đem máy chụp hình đi không?
Nǐ dàizhe zhàoxiàngjī méiyǒu?

Cách hỏi chính phản của câu vị ngữ động từ có 过 sau động từ:

你去过中国没有?Anh đã từng đi Trung Quốc chưa?
Nǐ qùguò zhōngguó méiyǒu?

Câu hỏi chính phản dùng 是不是[shìbushì]

Đối với một sự thật hay một tình huống đã biết, để khẳng định thêm cho chắc chắn, ta dùng 是不是để hỏi. 是不是có thể đặt trước vị ngữ, đầu câu hoặc cuối câu.

你哥哥明天回来,是不是?Anh trai bạn ngày mai về phải không?
Nǐ gēgē míngtiān huílái, shì bùshì?

他不喜欢喝咖啡,是不是?Anh ta không thích uống cà phê phải không?
Tā bù xǐhuan hē kāfēi, shì bùshì?


Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ và hiệu quả!

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call