logo
logo
Cách khen ngợi và đối đáp khen ngợi bằng tiếng Trung

Cách khen ngợi và đối đáp khen ngợi bằng tiếng Trung

ĐỐI ĐÁP KHEN NGỢI BẰNG TIẾNG TRUNG

Bài học hôm nay chúng ta sẽ được học về cách khen ngợi người khác và đáp lại sự khen ngợi của người khác.

</div>
                    <div class=

21/02/2021

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call