logo
logo
Giáo trình Du lịch và mua hàng Trung Quốc - Bài 1 : Qua hải quan

Giáo trình Du lịch và mua hàng Trung Quốc - Bài 1 : Qua hải quan

Phần 1 : Qua hải quan - 过海关

Bài 1 : Cách chào hỏi : Danh xưng + 好 hǎo

[1] ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG: ( ĐTNX + men => số nhiều )
nǐ 你 bạn
nǐmen 你们 các bạn
wǒ 我 tôi
wǒmen 我们 chúng tôi
tā 他 anh ấy
tā 她 cô ấy
tāmen 他们 bọn họ
tāmen 她们 bọn họ
dàjiā 大家 mọi người
nín 您 ngài, bà
shì 是 là

Bài 2 : Mẫu câu hỏi tên :

[1] Từ vựng :
叫 jiào kêu, gọi
什么 shén me cái gì
名字 míng zi tên
你 nǐ 叫 jiào 什 shén 么 me 名 míng 字 zì? Bạn tên gì?

你 nǐ 叫 jiào 什 shén 么 me? Bạn gọi là gì?

=> CN + 叫 jiào 什 shén 么 me + 名 míng 字 zì?

Trả lời: CN + 叫 jiào + tên

Chú ý : Người TQ nói tên bao gồm cả họ và tên.

你 nǐ 叫 jiào 什 shén 么 me 名 míng 字 zì? Bạn tên gì?

我 wǒ 叫 jiào 小 xiǎo 王 wáng


Một số họ của người Việt

阮 ruǎn nguyễn
黎 lí lê
吴 wú ngô
武 wǔ vũ / võ
杨 yáng dương
李 lǐ lý
范 fàn phạm
胡 hú hồ
黄 huáng hoàng / huỳnh
陈 chén trần
裴 péi bùi
杜 dù đỗ
邓 dèng đặng

Bài 3 : Mẫu câu hỏi bạn là ngƣời ở đâu ( quê quán – quốc tịch )

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call