logo
logo
SO SÁNH CÁCH DÙNG CỦA 还是 (háishì) VÀ 或者 (huòzhě) TRONG TIẾNG TRUNG

SO SÁNH CÁCH DÙNG CỦA 还是 (háishì) VÀ 或者 (huòzhě) TRONG TIẾNG TRUNG

SO SÁNH 还是 (háishì) VÀ 或者 (huòzhě)

1️⃣ 还是 (háishì)

Chỉ hành động/thói quen/tình trạng của người hoặc vật nào đó giữ nguyên không thay đổi.

</div>
                    <div class=

22/11/2020

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call