logo
logo
SO SÁNH 过 (guò) VÀ 了 (le) trong tiếng Trung

SO SÁNH 过 (guò) VÀ 了 (le) trong tiếng Trung

SO SÁNH 过 (guò) VÀ 了 (le)
Chủ từ + động từ + 过 + Tân ngữ
Chỉ hành động đã thực hiện xong hoặc trải nghiệm trong quá khứ.
Ví dụ:
</div>
                    <div class=

16/11/2020

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call