logo
logo
5 cách nhờ vả trong tiếng Trung

5 cách nhờ vả trong tiếng Trung

5 CÁCH NÓI NHỜ MỘT CHÚT!

Bạn đang phân vân không biết phải hỏi người Trung Quốc như thế nào cho lịch sự? Sau đây là 5 cách hỏi nhờ một cách lịch sự trong tiếng Trung:

1️⃣ Cho hỏi 请问Qǐngwèn

“Cho hỏi” chúng ta dùng “请问”“Qǐngwèn”. Để nói lịch sự hơn một chút nữa chúng ta thêm “一下”“Yíxià”

Ví dụ, Tùng đang tìm đường đi tới phố Bùi Viện lại bị lạc mất đường đi. Tùng có thể hỏi người đang đi trên đường:

</div>
                    <div class=

14/07/2020

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call