logo
logo
Bài tập tiếng Trung sơ cấp nhiều dạng đề hay

Bài tập tiếng Trung sơ cấp nhiều dạng đề hay

Luyện tập tiếng Trung với các kiểu bài tập tiếng Trung sơ cấp hay ho, dễ áp dụng

Bạn đang tìm kiếm bài tập tiếng Trung trình độ sơ cấp để tự ôn luyện? Bạn muốn củng cố kiến thức tiếng Trung thật chắc chắn ngay từ những bài học đầu tiên? Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ nhận định rằng, quá trình học tập ngôn ngữ thứ hai không chỉ đơn giản là lặp lại những gì nghe được và đọc được; mà quan trọng là người học cần tái tạo kiến thức đã tiếp thu, chuyển biến và ứng dụng vào thực tế. Để chuyển hóa tốt những kiến thức được dạy, người học cần trải qua quá trình luyện tập liên tục, đây là mấu chốt tạo nên thành công. Vậy nên, Tiếng Trung Toàn Diện cung cấp cho các bạn yêu thích học tiếng Trung bài tập Tiếng Trung sơ cấp nhằm mục tiêu đảm bảo cho người học vận dụng những kiến thức tiếng Trung đã học được để phát triển toàn diện và nâng cao bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Các bài tập tiếng Trung sơ cấp của Tiếng Trung Toàn Diện phong phú và đa dạng, vừa có sự lặp lại để củng cố, vừa có sự tăng tiến để mở mang kiến thức, kết hợp với hình thức hiện đại và dễ tiếp thu, giúp người học làm trong vui vẻ, đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn.

Các bài tập tiếng Trung sơ cấp này đều giàu kiến thức thực tiễn, cung cấp phương pháp học ngữ pháp mới mẻ, xóa tan nỗi sợ chữ Hán, khiến việc học trở nên nhẹ nhàng hơn. Đồng thời, các bài tập cũng bám sát theo các bài ôn luyện HSK, giúp người học HỌC NHANH - NHỚ LÂU, vừa có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, vừa có thêm sự hỗ trợ để chinh phục kỳ thi HSK3. 

Vậy mình cùng nhau tham khảo các bài tập tiếng Trung sơ cấp và cùng nhau làm nhé!

 

1. Bài tập tiếng Trung sơ cấp điền từ thích hợp vào chỗ trống

请你...........第二个生词开始读,读...........第十三个生词。

A. 从(cónɡ);从(cónɡ)

B. 从(cónɡ);到(dào)

C. 离(lí);离(lí)

D. 离(lí);到(dào)

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

他今天有...........不高兴。

A. 一点儿 (yì diǎnr)

B. 十分 (shífēn)

C. 很 (hěn)

D. 非常 (fēichánɡ)

3. Điền 一点儿(yì diǎnr) vào chỗ trống thích hợp

你能不能①帮②我买③苹果④?

4. Điền 真(zhēn) vào chỗ trống thích hợp

①认识②你③高兴④啊! 

5. Đặt 很(hěn) vào chỗ trống thích hợp

那边①有一个②大的③西瓜④。

6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

A: 你吃...........早饭了吗?

B: 吃过了。

A. 了过 (le ɡuò)

B. 过 (ɡuò)

C. 在 (zài)

D. 着 (zhe)

7. Bài tập tiếng Trung sơ cấp viết đúng pinyin và nghĩa tiếng Việt của các từ sau

1, 校园

2, 走

3, 健康

4, 想

5, 喝

6, 非常

7, 少

8, 累

9, 西瓜

10, 便宜

8. Bài tập tiếng Trung sơ cấp dùng đại từ nghi vấn để chuyển các câu sang dạng nghi vấn

1, 那是我的朋友

2,昨天是星期五

3,李老师不在这儿,他在酒店吃饭。

4,她坐飞机去上海,下个星期才能回来。

5,我们班有四十个人都学习汉语 

9. Bài tập tiếng Trung sơ cấp dịch các câu sang tiếng Việt và trả lời (nếu có)

1,她们要去国家银行借钱。

2,我们是越南人,来中国五十天了。

3,他们学唱歌很长时间了,但是还不会唱。

4,你老师会做饭,你们有谁会做饭吗?

5,大卫和我明天要去银行换钱。

10. Bài tập tiếng Trung sơ cấp sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1,    住/ 三/ 在/ 大卫/ 楼/ 吗 / ?

2,说/年/她/ 英语/ 还 /不 /四/学/不过/了/会。

3,是 / 你的 / 车 / 还是 /新的 / 旧的/?

4.,衣服 / 这是 / 新买/ 我 / 的。

5,是/ 医院/ 这儿/是/ 不/ ?

6,我们/好/ 很/汉语老师/看。

7,月/他们/去/下/个/美国。

8,你/好/身体/吗/爷爷/?

9,明天/听/准备/回/你/一些/国/说/了/要/礼物/给/你/我/吧。

10,月/他们/ 旅行/下/去/个/加拿大。

11. Bài tập tiếng Trung sơ cấp viết đoạn hội thoại với các từ sau: 越南,吃不吃,工作,想,知道 。(1đ)

Nếu các bạn thích các bài tập này và muốn có thêm tài liệu, bài tập tiếng Trung thì hãy thường xuyên quay lại trang web Tiếng Trung Toàn Diện nhé. Rất nhiều bài tập tiếng Trung sơ cấp, trung cấp và cao cấp sẽ liên tục được Tiếng Trung Toàn Diện cập nhật mỗi ngày!

Bình luận

Hotline

0973.330.143

call